School Kurinjampitiya

Op 4 km van Kalpitiya ligt deze school met 450 leerlingen, 13 onderwijzers en 1 schoolhoofd. Met deze school zijn goede contacten. Samen met het hoofd van de school en de oudercommissie is een lijst gemaakt van punten die nodig moeten worden aangepakt:

-         Drinkwatervoorziening verbeteren (€ 135)

-         Reparatie en aanschaf tafels en stoeltjes (€ 2234)

-         Verbeteren leslokalen, kantine en bibliotheek  (€ 2550)

-         Renoveren verblijf onderwijzers (€ 800)

-         Leggen van nieuwe vloeren (€ 480)

-         Inrichting scheikunde lokaal (€ 2500)

-         Inrichting bibliotheek (€ 3125)

-         Bouwen en inrichten leslokaal voor groep 8 (€ 3750)

-         Verven van de school ( € 625)

-         Aantrekken van tijdelijke onderwijzers op vrijwillige basis (€ 750)
De werkwijze is net als bij andere projecten van de Stichting Kalpitiya. Jan Kuipers is contactpersoon ter plekke en de uitvoering wordt door de ouders en plaatselijke aannemers gedaan.