School eiland Uchimuni (afgerond)

Een broeder van een kerk heeft ons uitgenodigd om het eiland Uchimuni te bezoeken. Daar was nogal wat te doen op de school aldaar. We vielen met de neus in de boter want er was een heuse schoolstrijd gaande. Er zou een nieuwe school gebouwd worden en de strijd ging er om op welke plaats. Wij hebben de oude school bezocht en ook daar was er een groot tekort aan tafels en stoelen. De leerlingen lagen over de vloer hun lessen te volgen. Het advies was om geen actie te ondernemen en als de nieuwe school klaar zou zijn verwachtte men er voldoende meubilair.

De kinderen op de kleuterschool hadden niets anders dan een paar stoeltjes. Het enige spelletje wat ze deden was een soort stoelendans. Er was geen speelgoed. Van een bezoeker hadden ze wat potloden en schriften gekregen.
Na terugkomst in Kalpitiya hebben we bij de plaatselijke “Blokker” poppen, ballen, vrachtauto’s, puzzels, kleurboeken en allerlei ander speelgoed gekocht en overhandigd aan de broeder en gevraagd of hij de spullen bij een volgend bezoek aan de kleuters wil overhandigen. Dat wilde hij graag doen!