Over ons

Nog voordat Anne en Joke Ket stichting Kalpitiya hebben opgericht hebben zij zich ontfermd over een vaderloos gezin en gezorgd dat er een bankrekening kwam voor de verstandelijk beperkte moeder en haar kinderen. Van de rente kunnen moeder en kinderen elke dag eten en kunnen de kinderen naar school. Het geld is vastgezet totdat de jongste 18 jaar wordt zodat een ieder een appeltje voor de dorst heeft.

Anne en Joke raakten erg begaan met de slechte levensomstandigheden van gezinnen in Kalpitiya en omstreken. Zo zijn ze begonnen met het inzamelen van kleine bedragen. Om het ook voor grote sponsors aantrekkelijk te maken en om de op gang gekomen geldstroom buiten de eigen inkomsten te houden hebben zij stichting Kalpitiya opgericht.

De Stichting Kalpitiya richt zich vooral op de projecten ter verbetering van het onderwijs en de zorg en welzijn voor de kinderen in Kalpitiya en omgeving. Voor andere projecten werkt de Stichting faciliterend en fungeert als financieel doorgeefluik voor de projecten.

In 2005 vertrok Jan Kuipers, ondernemer uit Hoogkerk, naar Sri Lanka met in zijn koffer een donatie van € 40.000,- van AVM accountants Leeuwarden voor het opknappen van de Nirmala Mathaschool in Kalpitiya. Door deze donatie was het o.a. mogelijk een muur om de school te bouwen, klaslokalen en meubilair op te knappen, lesmateriaal aan te schaffen en een overblijflokaal voor leerkrachten te bouwen. Later zijn er nog een aantal 2e hands laptops uitgereikt voor onderwijs, geschonken door de Friesland Bank. Het werk werd altijd in overleg met de school gedaan en uitgevoerd door Jan en de ouders van de leerlingen. Vanaf het begin had Jan Kuipers in Nederland  een groep sponsoren die hem moreel en financieel ondersteunden. Aanvankelijk bestond de sponsoring letterlijk uit het brood op de plank voor Jan Kuipers en een dak boven zijn hoofd. Hij kon zich daardoor helemaal op de school richten. Later verschoof de sponsoring naar concrete projecten op de Nirmala Mathaschool. Ook kwam daar de Tamilschool bij. Met bijdragen vanuit Nederland werden daar o.a. toiletten en klaslokalen gebouwd.

In het plaatselijk ziekenhuis werden eerst het sanitair voor de vrouwen en mannenafdeling opgeknapt en daarna het sanitair voor de kinderafdeling.
Bijzonder was dat de sponsoren niet alleen zorgden voor de financiën, maar ter plekke gingen meehelpen. De afgelopen jaren zijn er regelmatig sponsoren “te gast “ in Kalpitiya geweest. Het aantal giften nam zo toe, dat het nodig was om de giftenstroom te stroomlijnen door het oprichten van een Stichting. In 2007 werd door Anne en Joke Ket de Stichting Kalpitiya in Hurdegaryp opgericht. Inmiddels heeft de Stichting een ANBI certificaat. De Stichting richt zich op het onderwijs, de zorg en het welzijn voor kinderen in Kalpitiya en omgeving.

De eerste jaren was het pionieren, maar door de leerkrachten en de ouders bij de uitvoering te betrekken, kreeg Jan Kuipers steeds meer contact met plaatselijke organisaties, overheid en bevolking in Kalpitiya en omgeving. Regelmatig werd hij daardoor geconfronteerd met mensen die geen dak boven hun hoofd hadden of die geen geld hadden om naar een dokter/ziekenhuis te gaan of geen enkel inkomen hadden. Over deze mensen informeerde hij  zijn sponsoren. Dat prikkelde steeds weer mensen in Nederland om in actie te komen. Er werd op verschillende manieren geld ingezameld en via Jan Kuipers ingezet voor verschillende projecten. Voor alle projecten geldt dat de bijdragen 100% besteed  worden aan de uitvoering, dus geen overheadkosten en bij de uitvoering de betrokkenen zoveel mogelijk inschakelen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de plaatselijke middenstand en bedrijven.  Zo kwam er een weverij tot stand en werd er in de wijk Toredia huisjes en toiletten gebouwd.