Drinkwater filterstation

Op14 december 2023 is het drinkwater filterstation in Kalkudava, Kalpitiya, Sri Lanka geopend. De opening werd gedaan door de plaatselijke priester en Jan Kuipers. Iedereen is gelukkig met dit schone drinkwater. Voor die tijd dronk men uit een put.

De laatste jaren is het grondwater sterk vervuild door het gebruik van kunstmest en pesticiden. Septictanks zijn van onderen niet afgesloten en de drek sijpelt door naar het grondwater. Gevolg: bewoners krijgen nierproblemen en de ziekte van Parkinson. 

Nu kan men tegen een vergoeding 2O of 40 liter watercans met water halen bij het filterstation. Vandaag voor de opening gratis water en was er een grabbelton voor de kinderen. Twee dames hebben er een baan en zijn er heel blij mee. Het filterstation is gedoneerd door 75 jaar NBB uit Nederland. Deze stichting houdt zich bezig met waterprojecten van allerlei aard.

De dank van de bewoners van Kalkudava is zeer groot.

Jan Kuipers
Sri Lanka