Giften

Stichting Kalpitiya is gevestigd in Hardegarijp en is op 16 april 2007 bij notariële acte  opgericht en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01119408.

Sinds 1 januari 2011 heeft de Belastingdienst Stichting Kalpitiya aangemerkt als Algemeen Nut beoogde Instelling (ANBI-verklaring). Dit betekent dat giften/ donaties aan de Stichting afgetrokken kunnen worden van de belasting.

Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer: NL50INGB0003269087 van de ING bank t.n.v. Stichting Kalpitiya te Hardegarijp onder vermelding van het doel van de gift.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door Anne Ket (voorzitter), Joke Ket-Brugman (secretaris/penningmeester) en Henk Westra (lid).

Adres Stichting Kalpitiya
Reidlansweig 28
9254 JH Hurdegaryp
T: 0511-473089
M:  a.ket@chello.nl

In Sri Lanka wordt de Stichting vertegenwoordigd door Jan Kuipers, die ook verbonden is aan het Fisherman’s comité “San Sebastian” in Kalpitiya. Dit comité behartigt de belangen van 350 vissers in Kalpitiya.
Rechtstreeks contact met Jan Kuipers is mogelijk via jan.srilanka@gmail.com

Voor informatie kunt u terecht bij Anne en Joke Ket en Jan Kuipers.