Wat is er gedaan na terugkomst op 28 juli 2015

Kunstroute Paradepaadje was niet alleen een feest voor kunstenaars en bezoekers maar werd ook een feest voor Stichting Kalpitiya. Door de inzet van bezoekers en kunstenaars (speciale dank aan de organisator Petra Dijkstra, Anna Akke Fopma en theetuin Lytsewierum) die er mede voor gezorgd hebben dat er 4 toiletten gebouwd kunnen worden in Janisawipura.
123

Joke Ket heeft een deel van haar verkochte werk geschonken aan de Stichting en dit betekent dat er 4 extra toiletten kunnen worden gebouwd in Janisawipura. Dit is een geweldig resultaat.

Helaas blijkt het dat het niet om 40 maar om 70 toiletten gaat.

Zorgbedrijf De Leidraad in De Valom houdt elk jaar een Najaarsmarkt waaraan een goed doel is gekoppeld. Dit jaar was dat Stichting Kalpitiya. Er is goed verkocht en de opbrengst is dan ook fantastisch. Er kunnen nog eens 2 toiletten worden gebouwd.

NB Het bouwen van een toilet kost vandaag de dag € 220,-. De bewoners moeten zelf het gat voor de septictank graven en sparen voor een deur voor het toilet. Hun inzet is ook van belang.

Verder is in de school Kurimjampitiya de oude betonnen vloer gerepareerd, zijn er lichtdoorlatende platen in het dak gekomen en is alles geverfd. De kinderen kunnen weer les krijgen in de klas.

    546

Ook met de muur om de school is men begonnen. Helaas kan niet de hele muur op dit moment worden bekostigd door de Stichting. Er is nog € 800,- nodig om de lange muur van de andere zijde te bouwen. De ouders van de kinderen kunnen daarvoor het geld niet bijelkaar krijgen. Zoals al eerder vermeld is dit een arm gebied waar vooral vissers met hun gezinnen wonen. De visvangst is de laatste jaren karig en alle zeilen moeten bijgezet worden om iedereen  dagelijks in ieder geval 2 maaltijden voor te zetten.

Nu kunnen nog steeds de koeien, geiten, honden, ezels, enz. het terrein op en moet er ’s ochtends eerst poep van de beesten worden geruimd voor de kinderen veilig kunnen spelen op het schoolterrein.

  87

Ook dit heeft onze aandacht.

Iedereen die dit leest en graag iets wil schenken aan Stichting Kalpitiya mag zijn voorkeur daarin aangeven. Het kan voor een toilet zijn in Janisawipura maar ook voor de bouw van een muur bij de school in Kurimjampitiya.

Wordt vervolgd.