Gratis bijlessen in wiskunde ook voor Tamil kinderen – helpt u mee?

Naast het succes van het geven van bijlessen voor de lagere school, zijn we begonnen om na schooltijd bijlessen te geven voor wiskunde aan leerlingen in de leeftijd van 12 tm 17 jaar.
Daarna doen de leerlingen hun Ordinary examen, te vergelijken met de MAVO in Nederland.

Een groot proleem in het schoolsysteem is de wiskundelessen. De klassen zijn te groot om de kinderen allemaal goed te begeleiden. Ouders betalen zich blauw voor bijlessen wiskunde. In de wijken rondom Kalpitiya, dit zijn oa Toredia, Annawassala, Janisawipura, wonen arme gezinnen die zich die bijlessen niet kunnen veroorloven.

Daarom is Stichting Kalpitiya gestart met het geven van gratis bijlessen wiskunde.

Tijdens de informatie bijeenkomst kwamen na schooltijd 40 kinderen en 10 moeders binnen. Er zijn afspraken gemaakt over de lestijden en de lessen. Begin september 2022 gaan we van start met een jonge enthousiaste bevoegde wiskundeleraar. Elke 3 maanden neemt hij per leerling een toets af om de studievorderingen in kaart te brengen en terug te koppelen aan de ouders en Stichting Kalpitiya (*via Jan Kuipers).

wiskunde 2

Het salaris van de leraar wordt betaald door Stichting Kalpitiya. Voor 3 klassen met max 30 leerlingen per klas en totaal per maand 12 bijlessen is het salaris van de wiskundeleraar 37.500 rupee: 360 = € 104 per maand.

Wiskunde

Waarom worden deze kosten vermeld? Er speelt nog een schrijnend probleem.

*De kinderen die nu bijlessen in wiskunde krijgen zijn Sinhale sprekende kinderen. Daarnaast wonen er veel Tamil kinderen in het gebied rondom Kalpitiya. Sinhala en Tamil spreken, lezen en schrijven zijn zeer verschillende talen.

Op dit moment vallen deze Tamil kinderen wat betreft wiskunde buiten de boot.                         .

Om in de toekomst niet opnieuw spanningen tussen deze groepen te krijgen, zouden we een “grote” steen bij kunnen dragen om ook Tamil bijlessen wiskunde te geven. Niet alleen vanwege de wiskunde maar evenzo voor hun erkenning. Er werden al vragen gesteld uit de Tamilhoek “en wij dan”?

U die dit leest, zou u zo vriendelijk willen zijn en een kleine bijdrage willen overmaken voor “bijlessen Tamilkinderen Kalpitiya”? Er is al een Tamil sprekende lerares waar binnenkort een gesprek mee wordt gevoerd door Jan Kuipers.

*NB I

Sinhala is niet de officiële taal. Beide talen zijn gelijkwaardig aan elkaar.  Na WO II heeft men geprobeerd Sinhala tot de officiële taal uit te roepen. Nu dat hebben ze geweten. Er kwam een burgeroorlog van. Tamil is de eigen taal van de Tamilmensen. Tamils zijn geen vluchtelingen van buiten, maar een officiële nationale volkerengroep. Nadat de Engelsen waren vertrokken probeerden de Sinhala bevolking het heft in handen te nemen wat volkomen is mislukt.

*NBII

Jan Kuipers vanaf 2005, social worker voor de Stichting Kalpitiya, Hardegarijp, Nederland.

Jan.srilanka@gmail.com