Cricket/naaischool voor drop outs

Jan Kuipers heeft ontdekt, dat er jongeren tussen de 10 en 18 jaar zijn uit dorpen rondom Kalpitiya, die het contact met school hebben verloren en op straat zwerven. We noemen ze drop outs. Ze kunnen nauwelijks lezen, schrijven of rekenen en hebben vaak niets om handen. Velen van hen dreigen in handen te vallen van drugsdealers.

Om te voorkomen dat deze drop outs in het criminele circuit belanden en om hen een kans te geven op een volwaardige manier onderdeel te blijven van de samenleving, willen we hen opnieuw in aanraking brengen met rekenen, schrijven en lezen. Dit willen we doen door een niet schoolse aanpak, namelijk op een cricket/naaischool.

Cricket
Cricket is een geliefde sport onder jongens in Sri Lanka. We willen een cricketschool oprichten voor drop out-jongeren. Op deze school leren ze op een professionele manier cricket en…, we willen ze opnieuw in aanraking brengen met lezen, schrijven en rekenen.

Naaien
Drop out-meisjes vind je niet op straat. Zij blijven in huis en leven in het verborgene. Ouders vinden het niet erg als hun dochter niet naar school gaat en niet kan lezen, etc. In huis blijven ze onder controle. Gaan ze naar school dan heb je er geen zicht op. Meisjes hebben buitenshuis nauwelijks bewegingsvrijheid. Gaan meisjes wel naar buiten, dan gaat een broertje of de moeder mee. Onder meisjes is er grote interesse om kleding te maken en ze dromen ervan een winkeltje te beginnen.

Plan
We willen jongeren tussen de 14 en 18 jaar aan deze vorm van onderwijs laten meedoen. Met 14 jaar zijn jongeren niet meer leerplichtig en zijn ze vrij onze school te bezoeken. Met 18 jaar zijn ze voor de wet volwassen. Iemand wordt drop out als hij/zij meer dan een half jaar niet naar school is geweest.

Lesprogramma
Een jongere kan gedurende twee jaar het lesprogramma volgen om te leren lezen, schrijven, rekenen, cricket en naaien. Na twee jaar wordt er uitgezien naar een werkervaringsplaats. Gezamenlijk gaan we op zoek naar een plek in een winkel (kleding, supermarkt, drogisterij, beauty/phone shop, kapper) of in een werkplaats (lassen, houtbewerking), in de bouw of een naaiatelier of bij de gemeente, om werkervaring op te doen en een baan binnen te halen.

Voor de middenstand, de bedrijven, de gemeente is het aantrekkelijk een medewerker/ster in dienst te krijgen die op niveau kan rekenen, lezen en schrijven.

Opzet
Wanneer de leerlingen op drie dagen in de week de lessen volgen, vinden ze het een cadeautje om op zaterdag cricket- en naailessen te volgen. Dát is de opzet.

Leerkrachten
We gaan op zoek naar onderwijzers/essen die gemotiveerd zijn dit type jongeren te onderwijzen.

Een onderwijzer die zegt: deze drop out-jongeren zijn ‘mijn kinderen’, geen straf op ongewenst gedrag, alleen positieve feedback op gewenst gedrag.

We zoeken een onderwijzeres, die een grappenmaker is, een charismatisch persoon, een ‘rolmodel’ in wording.

Gebouw
Het gebouw waarover we de beschikking hebben moet opgeknapt worden: nieuwe ramen, plafond, lampen, ventilatoren, keuken aanpassen, tussenwand, verven.

Aanschaffen van: meubilair, kasten, white board, lesmateriaal, cricketmateriaal, naaispullen, naaimachines.

Voorbereiding en uitvoering van het plan van januari t/m juni 2020:

–       de selectie van drop out-jongeren,

–       het opknappen van het gebouw,

–       de aanschaf van lesmateriaal,

–       de selectie van leerkrachten

Dit plan mondt uit in de start van de lessen in juli, eerst even om te ‘proeven’, daarna in september vol aan de bak.

Werkervaringsplaatsen
2023 en 2024: Op basis van het eindresultaat kan een leerling in aanmerking komen voor een werkervaringsplaats. Deze zullen worden gezocht aan de hand van een plan van aanpak januari 2022 t/m december 2023.

Begroting
De kosten van het gehele plan bedragen € 7774,00.

Bij een drietal organisaties is een verzoek tot financiële steun aangevraagd:

1.    Kunstenaressen collectief ‘Duzzz’, Hurdegaryp, contactpersoon Joke Ket:

De kunstenaressen stellen zich garant voor het opknappen van het gebouw: ramen aanbrengen, plafond en verlichting, ventilatoren, keuken opknappen, afscheidingswand en verven. Kosten: € 2133,00

De kunstenaressen schilderden brancards (draagbaren) tot ware kunstwerken én ze veilden ze. Na de veiling van de brancards en diverse andere kunstzinnigheden plus het afscheidscadeau van collega’s van Hanneke Brugman, was de opbrengst ruim  € 2.100.-
Afgelopen weken zijn twee brancards waar geen belangstelling voor was, met toestemming van de betreffende kunstenaars, overgeschilderd door Joke Ket en opnieuw verkocht. Hierdoor zal de totale opbrengst omstreeks € 2.400.- zijn. We kijken uit naar de voortzetting van dit mooie project voor dropouts in Kalpitiya en omstreken.

2.    PKN gemeente Veenendaal, contactpersoon Scott Beijer:

De kerk van Veenendaal houdt een actie om € 1667,00 in te zamelen. Het is bestemd voor:
– Meubilair: stoelen, tafels, kasten, white board
– Onderwijs materiaal: boeken, schriften, schrijfmateriaal, etc.
– Cricket/naai materiaal.     

3.    Er is een Stichting/fonds in Nederland aangeschreven door Rob Troostheide:

Deze stichting, hier niet met name genoemd, is gevraagd de kosten van de aanschaf van zes naaimachines voor hun rekening te nemen, plus de salariskosten voor een onderwijzer/es voor 24 maanden, resp. € 1846,00 en € 2128,00.

 

De brancards

Duzzz 11     Duzzz 10

Duzzz 7     Duzzz 6