De wijk Toredia (afgerond)

Huisjes
Vier jaar geleden werd met hulp van een aantal sponsoren een eenvoudig huisje voor een gezin gebouwd. Het gezin leefde in een gat in de grond bedekt met palmbladeren. Voor  € 1.250 werd op een betonnen fundering een eenvoudig huisje van steen en golfplaten gebouwd. Dit project kreeg een vervolg in de wijk Toredia, de armste wijk in Kalpitiya. In deze wijk wonen 21 families in huisjes van palmbladeren. De wijk ligt aan de lagune en staat in de regentijd onder water. Met financiële steun werden in 2010 en 2011 samen met het bewonerscomité 16 huisjes gebouwd. De huisjes zijn ondergebracht in dit bewonerscomité en de bewoners betalen maandelijks huur voor het onderhoud. Er liggen al plannen voor de laatste vijf huisjes. Een huisje kost in 2012 € 2.000.

Het idee achter het bouwen van huizen in de wijk  Toredia is een wijk te bouwen met toezicht van een woningbouwvereniging, zoals we in Nederland kennen.
In Sri Lanka is dit begrip volledig onbekend. Het was voor de bewoners wel even wennen, dat ze de huisjes niet in bezit kregen en huur moeten betalen.
We merken dat dit concept werkt. De huisjes en toiletten worden goed onderhouden en de huur wordt over het algemeen betaald.
Ook in andere wijken willen we met dit concept werken. Voorwaarde is dat er een bewonerscomité is, bewoners zelf willen mee bouwen en dat er financiers zijn.

Toiletten
In Kalpitiya is geen riolering. De meeste huizen beschikken over een septictank. In de armste wijken is helemaal geen voorziening. De grote en kleine boodschap doet men in de bosjes. Daarom zijn tegelijk met de bouw van de huisjes in de wijk Toredia 16 toiletten met een septictank gebouwd. Deze zijn eigendom van het bewonerscomité en er wordt maandelijks huur betaald voor het onderhoud. Een toilet kost in 2012 € 180. Inmiddels is een begin gemaakt met de bouw van toiletten in Nachikalli en Janisawipura. Ook in deze twee arme wijken wordt nauw samengewerkt met bewonerscomités.

Wateroverlast (afgerond)
De denguemug is een grote bedreiging voor de gezondheid in de wijk, want de knokkelkoorts, een ernstige ziekte ligt dagelijks op de loer. Zowel regenwater als water uit de lagune na overstroming laten veel stilstaand water achter, de ideale leefomgeving voor deze mug. Er zijn in de wijk veel gaten, kuilen en kleine stroompjes water. Sommige huisjes staan zelfs in het water. Groot risico en gevaar dus voor jong en oud.
Met financiële hulp van een Nederlands bedrijf dat ook op Sri Lanka werkt, is zand aangevoerd om de wijk op te hogen. Een kleine duizend ladingen zand zijn door de bewoners rondom de huisjes en langs de randen van de lagune aangebracht. Bovendien is tussen de wijk en de lagune een aarden wal als dijkje gebouwd, zodat het water blijft waar het hoort.
Grote verbeteringen voor de mensen waaraan ze zelf met hart en ziel  meegewerkt hebben.

Verbrandingsoven (afgerond)
Stilstaand water is ook te vinden in de grote hoeveelheden vuil en afval wat her en der in de wijk verspreid ligt. Plastic bekertjes en flessen, zeil, banden, netten, kurk en wat voor rommel nog meer. Niet alleen mensen zijn slordig maar ook bijvoorbeeld de gemeente. Vlak naast de wijk is een vuilstort waar open en bloot en zonder afscherming hetzelfde soort vuil in grote hoeveelheden gestort wordt. Ideale omstandigheden voor de denguemug. Er wordt, ook door de bewoners, veel nagedacht over oplossingen voor problemen. In samenspraak met hen en met financiële hulp van een Nederlandse familie is een verbrandingsoven gebouwd. De oven brandt nu regelmatig op vuil van de straat. Met als gevolg dat de wijk er een stuk schoner uitziet.
Voor bewoners is de wijk hierdoor een stuk veiliger geworden.