Tamilschool (afgerond)

Via een kerkbroeder die betrokken was bij andere projecten kwamen wij bij een zeer arme Tamilschool. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van wat er nodig was. Men wilde graag een aantal toiletten gebouwd zien met name voor de meisjes. De kinderen doen hun behoeftes namelijk in de bosjes in de buurt. Er zijn drie toiletten gesponsord door een actie van de kinderen van de OBS te Tietjerk.
Ook wilde men luiken voor de ramen aan de zonkant.
Veel schoolmeubilair was stuk en de reparatie is uitbesteed aan de plaatselijke middenstand. Goede giften hebben er voor gezorgd dat er twee klaslokalen konden worden gebouwd.