Nirmala Matha school (afgerond)

Via Tinie van der Brink, inkoopster bij Lanka Lamai van wereldwinkelartikelen uit Sri Lanka, is de Nirmala Matha school aangedragen. Zij wist dat deze school veel achterstallig onderhoud had en dat men zat te springen om een overblijflokaal voor leerkrachten.De leerkrachten wonen vaak ver van school en kunnen niet dagelijks heen en weer reizen. Jan Kuipers kreeg het beheer over de besteding van het geld, verdeelde het werk en en passent voerde hij controle uit over de werkzaamheden. Bovendien stak hij zelf de handen uit de mouwen.

Toen Joke afscheid nam bij AVM kreeg ze van haar collega’s een ticket naar Sri Lanka en heeft ze contact gezocht met Jan. Hij heette ons hartelijk welkom en vroeg ons of we ook de handen uit de mouwen wilden steken. Zo gezegd, zo gedaan.
Maar er bleken nog veel meer dingen nodig. Het hoofd van de school heeft in eerste instantie een inventarisatie gemaakt. Zij wilde een bibliotheekgebouw, scheidingswanden tussen de klassen, een betonpad langs een half afgebouwd klassencomplex, een vuilstortplaats en speeltoestellen. Na ampele overwegingen en intensief overleg bleken de bibliotheek en de scheidingswanden een wens, dus niet broodnodig en er hing een kostenplaatje aan van tienduizend euro. Daar is dus verder geen actie op ondernomen. We zijn overeengekomen dat de aanleg van het betonpad mee wordt genomen met de afbouw van het klassencomplex. Over de plaats van de vuilstortplaats was onenigheid en de uitvoering is op een laag pitje gezet.
Toen wij terugkwamen in Nederland hebben wij een inzamelingsactie georganiseerd voor de aanschaf van schommels.
Op enig moment belde Jan dat er veel kinderen in de felle zon hun lessen moesten volgen, of er nog wat in de “pot” zat. Gelukkig was dat het geval en er is een nieuw schoolgebouw gekomen ter grootte van 4 klassen. Een jaar later kwam er een telefoontje dat het andere schoolgebouw was ingestort (zie foto). Ook daarvoor is een nieuw schoolgebouw gekomen maar dan in steen.
Tijdens ons bezoek aan de NM school zagen we dat veel kinderen op de grond lagen hun lessen te volgen. Dat vonden wij “not done” en zijn er 75 tafels en stoelen aangeschaft.
Op een foto is te zien hoe krakkemikkig de kantine/winkel er uit zag. Een familie uit Stadskanaal heeft de bouw van een winkel/kantine mogelijk gemaakt. Het oude meubilair wilde men in het nieuwe gebouwtje plaatsen. Dat leek nergens op. Op het houten bankje moest je precies zo zitten anders zakte je er door heen. Dus zijn er bij de plaatselijke “Blokker” tafels en stoelen gekocht en voor de winkel, snoeppotten, trommels en andere zaken aangeschaft.

Bij de plaatselijke smid zijn er 2 duoschommels besteld en die heeft hij netjes geplaatst.
Bestuurslid Henk kreeg van de Friesland bank een aantal laptops aangeboden voor onderwijsdoeleinden. Na de installatie zijn de kinderen enthousiast gaan computeren.
Tijdens werkzaamheden op de NM school klaagde het hoofd van de school dat er veel kinderen ziek waren. Volgens haar lag dat aan de oude watertank en dat was ook zo. Tijdens een wandeling door Kalpitiya zagen we bedrijfjes die watertanks van kunststof verkochten. We hebben een installateur gevraagd de maat op te nemen en te bekijken of een watertank op de stellage geplaatst kon worden. Dat lukte. Maar de stellage was alleen bereikbaar via het terrein van de naast gelegen kerk. De broeder van de kerk had geen bezwaar tegen het plaatsen van de watertank via zijn terrein.